GET LINK HDONLINE

Bộ phim: Xem Phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn: Sự Trở Về Của Nhà Vua

HƯỚNG DẪN FIX LỖI KHÔNG XEM ĐƯỢC TRÊN CHROME
(điện thoại, máy tính bảng, Smart TV vẫn xem bình thường không cần dùng cách này nha):

Xem HDO trên chrome bằng cách tạo 1 shortcut Chrome khác và thêm đoạn code sau vào target của Google Chrome:

--disable-web-security --user-data-dir="C:/ChromeDevSession"