GET LINK HDONLINE

Bạn cần nhập link từ trang hdo.tv - không nhập link từ hdonline.vn hoặc tìm kiếm từ khóa phim.

HƯỚNG DẪN FIX LỖI KHÔNG XEM ĐƯỢC TRÊN CHROME
(điện thoại, máy tính bảng, Smart TV vẫn xem bình thường không cần dùng cách này nha):

Xem HDO trên chrome bằng cách tạo 1 shortcut Chrome khác và thêm đoạn code sau vào target của Google Chrome:

--disable-web-security --user-data-dir="C:/ChromeDevSession"